Prezentacja specjalności AiU2 "Miasto jako miejsce do życia"

Prezentacja odbędzie się w czwartek (25.11) godz. 17.15 za pośrednictwem platformy MS Teams. W imieniu Prof. Krystyny Solarek zapraszamy studentów I roku studiów magisterskich, na prezentację specjalności AiU2 "Miasto jako miejsce do życia". Będą mogli Państwo zobaczyć co robimy w ramach seminariów i projektów, kogo zapraszamy na wykłady, a przede wszystkim, poznać nasz zespół i zapytać o wszystko, czego jeszcze o nas nie wiecie.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 listopada, o godz. 17:15 za pośrednictwem platformy MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FjNzY1ZDUtMjYxNC00Mzg0LWE3ZjktMDBiNDAyMDI1Njg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22485c2352-3757-45c4-8003-a2c4d200c2c9%22%7d

Link można także odpalić za pomocą kodu QR:

Serdecznie zapraszamy!