Przekroje Warszawy - prezentacja projektów studenckich na warszawskiej konferencji "Robimy Studium"

9 maja, Studenci WAPW zaprezentowali swoje opracowania Polityki Przestrzennej na zorganizowanej przez miejskie Biuro Architekury i Planowania Przestrzennego konferencji otwierającej prace nad nowym studium dla Warszawy.W prezentacji pt. „Przekroje Warszawy” Studenci przedstawili analizy, oceny i kierunki rozwoju dla wybranych miejskich korytarzy, z których każdy ma długość 20-30 kilometrów, biegnie od granicy do granicy miasta i wyznaczony jest przez najważniejsze liniowe układy Warszawy. 

Każdy z opracowanych tematów zaprezentowany został jako swoisty przekrój przez Warszawę, ukazujący miasto w całej różnorodności i złożoności jego metropolitalnej problematyki, wszystkie razem zaś jako sieć najważniejszych ciągów urbanistycznych miasta. Link do strony konferencji: http://robimystudium.pl/ . Opracowane projekty były częścią przedmiotu pod tytułem Polityka Przestrzenna Gminy, X sem., R.A. 2017/18, WAPW (prowadzący dr Ewa Pachowska, Anna Cudny, dr Artur Jerzy Filip).  Swoje projekty zaprezentowały: Monika Węgierek, Kamila Mieczkowska-Konieczny i Dagmara Żurek.

Najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem, z jakim mierzą się autorzy projektów polityki przestrzennej gminy, jest skala opracowywanego obszaru. Szczególnie, gdy przedmiotem planu jest duże miasto. Skala metropolitalna wymusza świadome pomijanie detali i, w zamian, przywiązywanie większej wagi do funkcjonalno-przestrzennych elementów strukturalnych kształtowanych w kilkudziesiątletniej perspektywie czasowej. Rozwiązania proponowane w skali ogólnomiejskiej to nie rozstrzygnięcia dotyczące wybranych fragmentów, ale przede wszystkim strategiczne rozwiązania systemowe.

 Zmierzenie się z wręcz onieśmielającą skalą opracowania uznaliśmy za najcenniejsze uzupełnienie kilkuletniego programu edukacji w dziedzinie urbanistyki. Dlatego Studenci (dobrani w 3-osobowe grupy projektowe) opracowali analizy, dokonali oceny i zaproponowali kierunki rozwoju (w skali 1:10 000) dla wybranych miejskich korytarzy, z których każdy ma długość 20-30 kilometrów, biegnie od granicy do granicy miasta i wyznaczony jest przez najważniejsze liniowe układy Warszawy: przyrodnicze (takie jak Wisła czy Skarpa Wiślana), historyczne (Trakt Królewski), infrastrukturalne (linie Metra i kolei średnicowej), czy niektóre z najważniejszych miejskich ulic (m.in. Aleje Jerozolimskie, Marymoncka, Połczyńska, Puławska).

 Każdy z opracowanych tematów to swoisty przekrój przez Warszawę, ukazujący miasto w całej różnorodności i złożoności jego metropolitalnej problematyki. Wszystkie razem tworzą zaś sieć najważniejszych ciągów urbanistycznych pokrywających znakomitą część miejskiego obszaru. Zweryfikowaniu międzyskalowej przydatności opracowanych analiz i kierunków posłużyły szczegółowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dla wybranych obszarów (w skali 1:2000).
Prezentację można pobrać pod linkiem: 

RobimyStudium (pdf, 6,98 MB)