Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - Dipl.-Ing. Karina Kucharska

9 stycznia 2024 r. godz. 14:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 9 stycznia 2024 r. o godz. 14:30 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

Dipl.-Ing. Kariny Kucharskiej

 

na temat:

Zwiększenie intensywności zabudowy osiedli wielkopłyto­wych powstałych w latach 1960-1989 jako szansa kształtowania zrównoważonej przestrzeni mieszkaniowej w Warszawie

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Anna Tofiluk

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, prof. uczelni

Politechnika Śląska

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. uczelni

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 oraz na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego), na którym zostały również zamieszczone streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy.