Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Michał Dudkowski

18 maja 2021 r. godz. 15:05, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 18 maja 2021 r. o godz. 15.05 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Michała Dudkowskiego

 

na temat:

Architekt Romuald Miller – życie i twórczość

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. uczelni

Politechnika Łódzka

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godziny 16.00 na adres e-mail: piotr.kilanowski@pw.edu.pl.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 (po uprzednim umówieniu się; adres e-mailowy: biblioteka.arch@pw.edu.pl ). Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).