Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Krystian Kwieciński

8 grudnia 2020 r. godz. 14:15, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 8 grudnia 2020 r. o godz. 14.15 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Krystiana Kwiecińskiego

 

na temat:

Wpływ komputeryzacji na charakter i zakres uczestnictwa użytkownika w procesie projektowania domów jednorodzinnych

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl

Politechnika Łódzka

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. do godziny 16.00 na adres e-mail: edyta.rasinska@pw.edu.pl.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 (po uprzednim umówieniu się; adres e-mailowy: biblioteka.arch@pw.edu.pl ). Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).