Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Anna Mistewicz

1 grudnia 2020 r. godz. 16:05, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 1 grudnia 2020 r. o godz. 16.05 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr Anny Mistewicz

 

na temat:

Most Kierbedzia w Warszawie

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

Drugi promotor:   

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Promotor pomocniczy:   

dr inż. arch. Marcin Górski

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Politechnika Wrocławska

 

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godziny 16.00 na adres e-mail: edyta.rasinska@pw.edu.pl .

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).