Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Iga Grześkow

15 stycznia 2019 r. godz. 15:05, audytorium im. Karola Jankowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 15 stycznia 2019 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Karola Jankowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr Igi Grześkow

 

na temat:

Tereny zieleni jako element przestrzeni publicznych kształtujących tożsamość małych miast województwa kujawsko-pomorskiego

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).