Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Magdalena Drouet

14 marca 2019 r. godz. 16:15, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 14 marca 2019 r. o godz. 16:15 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr Magdaleny Drouet

 

na temat:

Wartość proekologicznych rozwiązań urbanistycznych na rynku komunalnych nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu terenów zieleni

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, profesor uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Leszek Jasiński

Politechnika Warszawska

 

dr hab. inż. arch. Jacek Kwiatkowski

Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).