Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna

23 listopada 2021 r. godz. 16:05, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 23 listopada 2021 r. o godz. 16.05 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej

 

na temat:

Elementy żydowskiego dziedzictwa architektonicznego w strukturach urbanistycznych i krajobrazie kulturowym miasteczek Lubelszczyzny

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Anna Pawlikowska-Piechotka

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl

Politechnika Łódzka

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godziny 16.00 na adres e-mail: magdalena.humeniuk.dokt@pw.edu.pl.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 (po uprzednim umówieniu się; adres e-mailowy: biblioteka.arch@pw.edu.pl ). Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).