Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Agnieszka Kowalewska

16 kwietnia 2024 r. godz. 14:00, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 14:00 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Agnieszki Kowalewskiej

 

na temat:

„Rola błękitno-zielonej infrastruktury świadczącej usługi ekosystemowe w równoważeniu procesów rozwoju przestrzennego dużych, polskich miast”

 

Promotor:  

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Politechnika Gdańska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. uczelni

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

 

prof. dr hab. inż. Barbara Szulczewska

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).