Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Anna Jachimowicz

17 października 2023 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 17 października 2023 r. (wtorek) o godz. 15:05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Anny Jachimowicz

 

na temat:

Cyfrowe metody wspomagania analiz struktury przestrzennej miast na przykładzie Warszawy

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek

Politechnika Warszawska

 

Promotor pomocniczy:   

dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. uczelni

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).