Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Anna Oniszk-Popławska

5 czerwca 2018 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 5 czerwca 2018 r. o godz. 1505 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Anny Oniszk-Popławskiej

 

na temat:

Programowanie zrównoważonego rozwoju przestrzennego systemów rozproszonych źródeł energii na przykładzie biogazowni rolniczych”

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

dr hab. inż. arch. Michał Stangel

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.