Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Krzysztof Janus

22 maja 2018 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 22 maja 2018 r. o godz. 1505 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. Krzysztofa Janusa

 

na temat:

Przekształcenia urbanistyczno-architektoniczne przedmieścia za bernardynami w Lublinie od średniowiecza do schyłku XIX wieku

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, prof. PW

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr hab. inż. arch. Wojciech Brzezowski, em. prof. PWr

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.