Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Agnieszka Chudzińska

13 września 2022 r. godz. 12:00, Sala Rady Wydziału

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 13 września 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Rady Wydziału na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Agnieszki Chudzińskiej

 

na temat:

Wpływ formy architektonicznej budynków wysokich na lokalne ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

   

Promotor pomocniczy:

dr inż. Marta Poćwierz

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. uczelni

Politechnika Śląska

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.
Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.