Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Agnieszka Gontarz

12 czerwca 2018 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 12 czerwca 2018 r. o godz. 1505 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Agnieszki Gontarz

 

na temat:

Miasto rozszerzone: koncepcja inteligentnego miasta bezpiecznego

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG

Politechnika Gdańska

 

dr hab. inż. arch. Anna Pawlikowska-Piechotka, prof. AWF

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiegow Warszawie

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.