Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Alicja Kozarzewska

21 marca 2023 r. godz. 15:15, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 21 marca 2023 r. o godz. 15.15 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Alicji Kozarzewskiej

 

na temat: Problematyka architektoniczno-ekonomiczna odnowy warszawskich kamienic z lat 1864-1914 w kontekście rewitalizacji

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Wojciech Wółkowski

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. uczelni

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Danuta Stawasz

Uniwersytet Łódzki

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 oraz na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego), na którym zostały również zamieszczone streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy.