Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Anna Cudny

19 marca 2019 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 19 marca 2019 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Anny Cudny

 

na temat:

Przestrzeń publiczna a kapitał społeczny. Działania społeczności lokalnych na rzecz najbliższych im przestrzeni wspólnych

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, profesor uczelni

Politechnika Warszawska

 

dr hab. Bohdan Skrzypczak

Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.