Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Anna Rathman

27 czerwca 2024 r. godz. 15:00, sala Rady Wydziału

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Rady Wydziału na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Anny Rathman

 

na temat:

„Modernistyczna przestrzeń architektoniczna jako dzieło sztuki”

 

Promotor:  

dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Politechnika Gdańska

 

dr hab. inż. arch. Jacek Kwiatkowski

Uniwersytet Warszawski

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).