Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Dana Matouk

9 lipca 2019 r. godz. 12:15, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 9 lipca 2019 r. o godz. 12:15 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Dany Matouk

 

na temat:

Palmyra – the Rise and Fall of the City

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. uczelni

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

    

Obrona odbędzie się w języku angielskim.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).