Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Didar Gardy

10 lipca 2019 r. godz. 12:15, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 10 lipca 2019 r. o godz. 12:15 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Didara Gardy

 

na temat:

Przemiany architektury i urbanistyki miasta Erbil na tle sytuacji społecznej i geopolitycznej Kurdystanu

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Anna Jeziorska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Politechnika Poznańska

 

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).