Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Eliza Maciejewska

22 stycznia 2019 r. godz. 15:05, audytorium im. Karola Jankowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 22 stycznia 2019 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Karola Jankowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Elizy Maciejewskiej

 

na temat:

Woda jako czynnik wpływający na kształtowanie architektury i krajobrazu w dobie wzrastającego ryzyka powodziowego

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Marta Tobolczyk, em. prof. PW

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP

Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. arch. Anna Pawlikowska-Piechotka, prof. AWF

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.