Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Ewelina Siestrzewitowska

21 listopada 2022 r. godz. 14:30, Sala Rady Wydziału

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 21 listopada 2022 r. o godz. 14:30 w Sali Rady Wydziału na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Eweliny Siestrzewitowskiej

 

na temat: Problem industrializacji miast w kontekście założeń urbanistyki współczesnej

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. uczelni

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).