Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Jacek Markusiewicz

7 marca 2023 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 7 marca 2023 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Jacka Markusiewicza

 

na temat:

The importance of interactivity for contemporary CAAD tools

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. uczelni

Politechnika Białostocka

dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. uczelni

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).