Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Joanna Pętkowska

21 października 2019 r. godz. 12:00, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Technische Universität Berlin, Fakultät VI Planen Bauen Umwelt zawiadamiają, że dnia 21 października 2019 r. o godz. 12:00 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Joanny Pętkowskiej

 

na temat:

Freehand Drawing in the Architectural and Urban Design Process

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Słowomir Gzell

Politechnika Warszawska

Kopromotor:

Prof. Dr-Ing. Angela Million

Technische Universität Berlin

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Leszek Maluga, prof. uczelni

Politechnika Wrocławska

 

Prof. TU Berlin, Jörg Stollmann

Technische Universität Berlin

   

Obrona odbędzie się w języku angielskim.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).