Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Joanna Pieczara

19 czerwca 2018 r. godz. 13:00, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 19 czerwca 2018 r. o godz. 1300 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Joanny Pieczary

 

na temat:

Architektura i komfort termiczny w wybranych kategoriach budynków użyteczności publicznej”

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Joanna Klimowicz

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, prof. zw. PK

 

dr hab. Teresa Kelm-Krauze, em. prof. PW

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).