Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Joanna Pietrzak

7 maja 2019 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 7 maja 2019 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Joanny Pietrzak

 

na temat:

Koherencja struktury nośnej i formy przestrzennej w biurowych i wielofunkcyjnych europejskich budynkach wysokościowych

 

Promotor:   

dr hab. inż. Wiesław Rokicki, profesor uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Politechnika Poznańska

 

prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).