Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Kamil Drzewiński

1 lipca 2024 r. godz. 15:00, sala Rady Wydziału (zmiana sali)

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 1 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Kamila Drzewińskiego

 

na temat:

„Architektura cyklu w japońskiej sztuce budowania”

 

Promotor:  

dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

dr hab. inż. arch. Barbara Widera, prof. uczelni

Politechnika Wrocławska

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).