Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Karolina Dąbrowska-Żółtak

21 listopada 2023 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 21 listopada 2023 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Karoliny Dąbrowskiej-Żółtak

 

na temat:

Aspects of Kinetic Architecture – Towards Responsive Design with Information Technology

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. uczelni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).