Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Katarzyna Jasińska

14 listopada 2023 r. godz. 15:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Katarzyny Jasińskiej

 

na temat:

Podziemne stacje metra jako element miejskiej przestrzeni publicznej

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, prof. uczelni

Politechnika Białostocka

 

prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak

Politechnika Łódzka

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).