Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska

21 stycznia 2020 r. godz. 14:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 21 stycznia 2020 r. o godz. 14:30 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Katarzyny Szmygin-Jeżyńskiej

 

na temat:

Model rewitalizacji Śródmieścia miasta Lublin

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. uczelni

Politechnika Białostocka

 

dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury PW: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).