Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Klara Kantorowicz

8 listopada 2022 r. godz. 15:05, audytorium im. S. Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 8 listopada 2022 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Klary Kantorowicz

 

na temat: Rozwiązania przestrzenne zespołów kolegiów jezuickich na terenie prowincji polskiej i litewskiej

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka

Politechnika Wrocławska

dr hab. Radosław Lolo, prof. uczelni

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).