Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska

11 lutego 2020 r. godz. 15:05, Sala Rady Wydziału

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 11 lutego 2020 r. o godz. 15:05 w Sali Rady Wydziału na Wydziale Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Krystyny Ilmurzyńskiej

 

na temat:

Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego w Warszawie w latach 1971‑2018

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, prof. uczelni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

dr hab. inż. arch. Zdzisław Pelczarski, prof. uczelni

Politechnika Białostocka

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury PW: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).