Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Łukasz Piątek

9 lipca 2018 r. godz. 11:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 9 lipca 2018 r. o godz. 11:30 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Łukasza Piątka

 

na temat:

Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce, po roku 2000

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG

Politechnika Gdańska

 

dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).