Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

17 stycznia 2023 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 17 stycznia 2023 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Macieja Miłobędzkiego

 

na temat:

Architektura otwartych obrzeży. Struktury graniczne w architekturze

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich

Politechnika Łódzka

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).