Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Maksymilian Stec

5 lutego 2019 r. godz. 15:05, audytorium im. Karola Jankowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 5 lutego 2019 r. o godz. 1505 w audytorium im. Karola Jankowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Maksymiliana Steca

 

na temat:

Środowisko zamieszkania zbiorowego przyjazne osobom starszym. Uwarunkowania technologiczne
i ekonomiczne”

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG

Politechnika Gdańska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).