Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Marcin Goncikowski

8 stycznia 2019 r. godz. 15:05, audytorium im. Karola Jankowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 8 stycznia 2019 r. o godz. 15:05 w audytorium im. Karola Jankowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Marcina Goncikowskiego

 

na temat:

Wpływ rozwiązań charakterystycznych dla obiektów architektury przemysłowej XIX i XX wieku na współczesną architekturę użyteczności publicznej

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. zw. PŚ

Politechnika Śląska

 

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, prof. zw. PWr

Politechnika Wrocławska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55.