Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Maria Arno

5 grudnia 2023 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 5 grudnia 2023 r. o godz. 15.05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Marii Arno

 

na temat: 

Adaptacja zabytkowych obiektów sakralnych na funkcje świeckie – na przykładzie wybranych realizacji zachodnioeuropejskich z wykorzystaniem metody narracyjnej

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich

Politechnika Łódzka

dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. uczelni

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 oraz na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego), na którym zostały również zamieszczone streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy.