Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Marta Popaszkiewicz

10 lipca 2023 r. godz. 12:15, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:15 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Marty Popaszkiewicz

 

na temat:

Przestrzeń publiczna jako efekt współpracy różnych aktorów

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. uczelni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).