Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek

10 maja 2022 r. godz. 15:45, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 10 maja 2022 r. o godz. 15.45 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Mateusza Płoszaja-Mazurka

 

na temat: Cyfrowe metody wspomagania projektowania architektonicz­nego a analiza śladu węglowego budynków

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof. uczelni

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 9 maja 2022 r. do godziny 16.00 na adres e-mail: karolina.zoltak@pw.edu.pl.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 oraz na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej, na którym zostały również zamieszczone streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy.