Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Michał Gołębiewski

15 czerwca 2021 r. godz. 15:15, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 15 czerwca 2021 r. o godz. 15.15 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Michała Gołębiewskiego

 

na temat:

Aspekty zastosowania kompozytów wapienno-konopnych w budownictwie indywidualnych domów mieszkalnych w architekturze proekologicznej

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. Wiesław Rokicki

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. uczelni

Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 16.00 na adres e-mail: agnieszka.chudzinska@pw.edu.pl.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 (po uprzednim umówieniu się; adres e-mailowy: biblioteka.arch@pw.edu.pl ). Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).