Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Michał Pierzchalski

31 stycznia 2019 r. godz. 12:00, audytorium im. Karola Jankowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 31 stycznia 2019 r. o godz. 1200 w audytorium im. Karola Jankowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Michała Pierzchalskiego

 

na temat:

Architektoniczna optymalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne przy wykorzystaniu oceny cyklu życia (LCA)”

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Joanna Klimowicz

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, prof. zw. PK

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

dr hab. inż. arch. Dariusz Heim, prof. PŁ

Politechnika Łódzka

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).