Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Paweł Pedrycz

3 grudnia 2019 r. godz. 15:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 3 grudnia 2019 r. o godz. 15:30 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Pawła Pedrycza

 

na temat:

Instrumenty kształtowania przestrzeni a idea małego miasta. Propozycje do systemu urbanistyczno-architektonicznego

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. uczelni

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury PW: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).