Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz

9 kwietnia 2024 r. godz. 13:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 9 kwietnia 2024 r. o godz. 13.05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Pawła Przybyłowicza

 

na temat:

„Analiza uwarunkowań wykorzystania metod sprawdzania modeli zgodnych z BIM w projektowaniu architektonicznym”

 

Promotor:  

prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz

Politechnika Białostocka

 

dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. uczelni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).