Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Piotr Kudelski

9 lipca 2024 r. godz. 11:00, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 9 lipca 2024 r. o godz. 11.00 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Piotra Kudelskiego

 

na temat:

„Współczesne upamiętnienia w Polsce, studium semantyki form rzeźbiarskich”

 

Promotor:  

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Maciej Aleksandrowicz

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. uczelni

Politechnika Śląska

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).