Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Piotr Żabicki

13 czerwca 2019 r. godz. 14:05, Sala Rady Wydziału

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 13 czerwca 2019 r. o godz. 14:05 w Sali Rady Wydziału na Wydziale Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Piotra Żabickiego

 

na temat:

Architektura szkół wyższych w Polsce po 2004 roku

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, profesor uczelni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, profesor uczelni

Politechnika Poznańska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).