Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Piotr Zwierzchowski

3 lipca 2018 r. godz. 12:00, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 3 lipca 2018 r. o godz. 1200 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Piotra Zwierzchowskiego

 

na temat:

Przebudowy małopolskich opactw cysterskich w XV i XVI wieku”

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, prof. PW

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Wojciech Wółkowski

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka, prof. zw. PWr

Politechnika Wrocławska

 

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG

Politechnika Gdańska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).