Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. kraj. Magdalena Wojnowska-Heciak

12 lipca 2018 r. godz. 13:00, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 12 lipca 2018 r. o godz. 1300 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. kraj. Magdaleny Wojnowskiej-Heciak

 

na temat:

Tendencje rozwoju i kształtowania obszarów położonych nad rzekami w aglomeracjach miejskich”

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP

Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. arch. kraj. Barbara Szulczewska, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiegow Warszawie

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).