RIBA Norman Foster Scholarship

RIBA - Królewski Instytut Architektów Brytyjskich oraz Norman Foster zapraszają do udziału w konkursie stypendialnym. Wybrany student otrzyma stypendium naukowe w wysokości 7000 funtów.

Stypendium przeznaczone będzie na realizację projektu naukowego, tematyką związanego z problematyką zrównoważonego rozwoju miast - przyszłości społeczności, użytkowania zasobów  naturalnych, jakości przestrzeni miejskiej czy transportu w miastach.

Termin nadsyłania zgłoszeń składających się z listu motywacyjnego (stypendium oferowane jest studentom, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów) - 10 kwietnia na adres: sekretariat.arch@pw.edu.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie maila: Zgłoszenie - RIBA Norman Foster Scholarship.

Każdy Wydział Architektury może wybrać 1 studenta, który weźmie udział w drugim etapie konkursu. Więcej szczegółów na temat kolejnego etapu na stronie: 

https://www.architecture.com/fosterscholarship#