Rejestracja na kofnerencję Redefining Cities in View of Climatic Changes otwarta do 30 października

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Redefining Cities in View of Climatic Changes organizowanej przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań, technologii i projektów powiązanych ze sobą problematyką dotyczącą zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. Interdyscyplinarne i międzynarodowe grono prelegentów umożliwi prezentację badań i wymianę doświadczeń dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w inwestycjach miejskich. Konferencja została objęta patronatem instytucji i stowarzyszeń mających wpływ na kształtowanie współczesnych miast.

Rejestracja udziału jako uczestnik - słuchacz jest otwarta do 30 października 2019.

Opłata 200 zł za udział w 2 dniach konferencji.
Informacje i karty zgłoszeń znajdują się na stronie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej: https://www.arch.pw.edu.pl/Nauka/Konferencje/Redefining-Cities-in-View-of-Climate-Changes
Zgłoszenia proszę kierować na , adres e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl,