Relacja z dyskusji "Warszawa w Studium. Jakie pomysły dla Warszawy w nowym projekcie Studium?"

 W poniedziałek, 18 września 2023 roku odbyła się na Wydziale ogólnodostępna dyskusja nt. „Warszawa w Studium. Jakie pomysły dla Warszawy w nowym projekcie Studium?”. Zgromadziła ona ponad 70 uczestników z różnych środowisk.

Międzypokoleniowa debata na temat przyszłości i wizji rozwoju Stolicy pokazała, jak wiele ważnych i istotnych spraw jest jeszcze do rozważenia. Rozmawiano o propozycjach zawartych w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy i szeroko je komentowano.

Spotkanie zgromadziło architektów i urbanistów związanych z Wydziałem Architektury PW oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddziałem Warszawskim, jak również osoby z innych środowisk - samorządowców, przedstawicieli NGO, czy przedstawicieli branży deweloperów. Wszyscy podkreślali potrzebę kontynuowania takich spotkań. 

Fot. Judyta Wesołowska